Välj en sida

DAGÖHOLM

Ett behandlingshem för livsförändring
och gemenskap

Välkommen till Dagöholm

Vi är nykterhetsförbundet IOGT-NTO:s behandlingshem för vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Vår verksamhet är idéburen och drivs utan vinstintresse. Dagöholms behandling är KBT-inriktad med en relationsorienterad profil.

”Vi arbetar för att de som kommer till Dagöholm ska bli rustade med bättre förutsättningar för ett friare och rikare liv, utan alkohol eller andra droger. Alla har en inneboendekraft att göra en livsförändring. Våra kompetenta medarbetare ger trygghet, stöd och nya förutsättningar för att påbörja den förändringen. Tillsammans med våra sociala företag, kamratstöd, boendealternativ samt utbildningsinsatser på våra folkhögskolor är Dagöholm en vårdkedja att räkna med när alternativen på hemmaplan inte riktigt räcker till för att skapa en bestående livsförändring”

Thomas Barrögård Fahlquist | VD

Sökande

Hos oss är det tryggt

Dagöholm ligger på landet mellan Katrineholm och Flen. Här kommer du att mötas med respekt för den du är. Du möts av en trygg behandlingsmiljö med medarbetare som har en gedigen yrkesmässig kunskap och lång erfarenhet av de svårigheter som beroende av alkohol och andra droger ger. Vi arbetar för att ge dig stöd till att skapa bättre förutsättningar för ett nyktert och meningsfullt liv.

Veckorna är individuellt strukturerade och innehåller bland annat enskild psykoterapi, samtalsgrupper, kontaktmannasamtal och återfallsprevention. Vi erbjuder även fysisk aktivitet och träning för att klara en nykter vardag. Det finns möjlighet till anpassad arbetsträning och vi har både möbelsnickeri, verkstad och ett fullskaligt modernt storkök. Vi har egen sporthall och två gymsalar för olika fysiska aktiviteter och rehabiliteringsinsatser. Dagöholm bjuder även på en vacker och vilsam natur som lockar till promenader och motionsrundor.

Den mat vi bjuder på är känd som god och vällagad. Du bor i eget rum med egen toalett på rummet.

Placering

Hög kompetens

Vårt behandlingsarbete är KBT-baserat, primärt med fokus på att stötta och motivera till livsförändrande beslut samt till att rusta den enskilde för att möta det nya nyktra, drogfria livet samt att hantera eventuella återfall.

Vår KBT-inriktning är i stor utsträckning relationsorienterad, vilket för oss innebär att vi, förutom den riktade beroendebehandlingen, lägger stort fokus vid att hjälpa den enskilde att stärka den egna förmågan till tillit till sig själv och sin omgivning. Förmågan att känna tillit till sig själv och andra är intimt sammankopplad med förmågan att kunna reglera olika känslor. De individer som kommer till Dagöholm för att få hjälp med sitt beroende har alltid svårigheter med att reglera känslor och har alltid mer eller mindre svårt med tillit till sig själv och andra.

Att inte kunna reglera sina känslor skapar ångestnivåer hos individen som i det långa loppet är outhärdliga. Om man inte känner tillit till sig själv och sin omvärld så är man heller inte van vid att ta hjälp av andra och har inte heller förmåga att trösta sig själv när livet är svårt eller när man känner sig ensam och övergiven. Istället för att reglera och lindra svår ångest med hjälp av tillitsfulla relationer använder de som kommer till oss alkohol och andra droger som ångestdämpare.

Utöver vår behandling som är riktad mot beroendeproblematiken, har vi även specialistkompetens inom området anknytningsteori, samsjuklighet samt kris- och traumabearbetning.

 

Dagöholm – behandling och kamratskap

Vi vill göra mer för våra klienter och vi kommer därför att fokusera på att utvidga verksamheten samt utveckla vår eftervård under 2018. Vi vill erbjuda våra klienter och samarbetskommuner en trygg, respektfull, strukturerad och sammanhängande kedja av insatser.

Behandling

Behandlingsarbetet är KBT-baserat med en relationsorienterad profil. I vår beroendebehandling arbetar vi både individuellt och i grupp. Anhörigdagar och medberoende-utbildning är andra inslag i vår behandling. Vi är även specialiserade inom anknytningsteori, samsjuklighet samt kris- och traumabearbetning.

Egen avgiftning

Under april 2018 öppnar vi en egen avgiftningsavdelning – Motiverande abstinensbehandling. Vi har 6 platser i nyrenoverade och nybyggda lokaler. Lokalerna är ljusa och välkomnande. På avdelningen arbetar endast kvalificerad personal som skötare, legitimerad sjuksköterska samt llegitimerad  psykiatriker.

Socialt företag

Under mars 2018 startar vi ett socialt företag i samarbete med IOGT-NTO:s distriktsförening Södermanland. Till att börja med kommer verksamheten att genomföras i samarbete med IOGT-NTO:s lokalföreningar i Eskilstuna. Torshälla och Nyköping. I det sociala företaget går det få arbete efter avslutad primärbehandling.

Kamratstöd

Inom IOGT-NTO finns kamratstöd över hela landet som tar emot och ger stöd efter en behandlingsinsats. De som är aktiva i kamratstöden har egen erfarenhet och kunskap för att kunna motivera och skapa en nykter och drogfri gemenskap och meningsfull fritid.

Uppföljning och eftervård

Eftervård sker i form av syssel-sättning, arbete och fritid i vårt sociala företag samt inom kamratstödet. Eftervården består även av enskilda terapisamtal med Dagöholms psyko-terapeut. Uppföljning och utvärdering av eftervården genomförs tillsammans med den enskildes kontaktperson/behandlare från Dagöholm. Vi kommer även att anordna Kamratstödsträffar på Dagöholm där deltagarna i vårdkedjan får möjlighet att träffa nya nyktra kontakter från hela landet.

Boende

Boende kommer inledningsvis att kunna erbjudas på Dagöholm för de som arbetar i vårt sociala företag. På sikt planerar vi för ett eget halvvägs-boende i Eskilstuna eller Torshälla.

{

En vårdkedja att räkna med

”Vi ser Dagöholm som en viktig del i en samhällelig vårdkedja. All kunskap och alla resurser som sammantaget finns inom IOGT-NTO vill vi använda för att ge människor rätt stöd för att klara den stora livsförändring som behövs för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv”.

Hanna Broberg | Styrelseordförande

Kontakta oss

info@dagoholm.se

0150-66 41 00